და ცა..

და ცა,
რომელიც
ჰგავს
იასამანს.
და მზე,
რომელიც
ღვრის
იასამანს.
და შენ...
ასე,
მარტივად
ერთი გასამდა.
და ცა,
და მზე,
და შენ,
ასე,
მარტივად,
ერთი გასამდა...