გადაევლო..

გადაევლო
ღობეს
კვირტი,
და ცხოვრება
გზა_გზა
ნებავს...
მთვარეს
კარგად
დააკვირდი,
თუ გსურს
ზღვაზე
გამგზავრება!