ხშირად..

ხშირად,
ლაქების
დანახვას,
ტუჩთან
ან მსუქან ლოყებთან
(ამის თქმით
წყალს თუ
არ ვნაყავ)
სარკის დამტვრევა
მოყვება.