ნეტავ ბეღურებს არ გადაეთქვათ ..

ნეტავ ბეღურებს არ გადაეთქვათ
და
ამ ზამთრისთვის
გადაეფრინათ.
შორს, შორს
წაეღოთ...

სადაც...