რა უდარდელად იმღერიან ჩემი ტოლები ..

რა უდარდელად იმღერიან ჩემი ტოლები,
ღმერთო, მე სევდა რად დამებედა…
თავზე მესხმიან ღამეები, როგორც თულები,
წამართვეს ყოვლი, რაც რამ მებადა…
რა უდარდელად იმღერიან ჩემი ტოლები.
შემომეფანტნენ მეგობრები – თანამყოლები,
ახარებთ ლხინი სხვაგვარ სეფათა;
რა უდარდელად იმღერიან ჩემი ტოლები,
მე კი დავკარგე თუ რამ მებადა…
შემომეფანტნენ მეგობრები – თანამყოლები.
მივდივარ მარტო. ქვითინისგან ანათრთოლები,
წინ ისევ ბინდი შემომეფეთა….
რა უდარდელად იმღერიან ჩემი ტოლები,
ღმერთო, მე ტანჯვა რად დამებედა…
მივდივარ მარტო. ქვითინისგან ანათრთოლები.