მთამ გადივარცხნა ქოჩორი ბრძამის ..

მთამ გადივარცხნა ქოჩორი ბრძამის,
ბარს აღარ უნდა ნისლებს მონებდეს…
წავიდეთ სახლში… დავტოვოთ ღამე, –
იქნებ მთა ჭალას თავს აწონებდეს…
მიწვა ქედებზე ქარი–არჯალი,
მარტო არაგვი გარბის არულით;
იქნებ ნიავის ნელი ჩურჩული
არის ბაასი სასიყვარულო…
იქნება ტრფობის ფიალას სვამენ
მოლნი, მოღლილნი წყაროს ებანით…
წავიდეთ სახლში…დავტოვოთ ღამე, –
ბუნების თრთოლვა და პაემანი…