გალაკტიონის უკანასკნელი ლოცვა

შევცოდე და მაინც უფალს,
მაინც უფალს ვუგალობ....
თუმცა ამ გულს გულზე ცრემლმა
ბევჯერ გადაუარა
გევედრები, ფანჯარასთან
ნუ მიმიშვებ, უფალო
თორემ მერე სულ ერთია
გადავხტები თუ არა.