გივი ალხაზიშვილი - ფოტო

გივი ალხაზიშვილი

პოეტი, პროზაიკოსი, ესეისტი, მთარგმნელი

ვერ აღივსება გული ჩემი შენდამი მტრ-ობი-თ..

ვერ აღივსება გული ჩემი შენდამი მტრ-ობი-თ,
მხოლოდ ეგაა, სახელს შენსას მოედო ობი.
შენ ცხოვრ-ობ შენი გულგრილ_ობი_თ, მე ვარ უშენოდ
და აღარ მინდა უშენ-ობ-ას ამოვუშენო
მტრ-ობი-ს კედელი, რადგან ახლაც მოჩანს გარკვევით,
ქსოვ სიმარტოვეს აბრეშუმის ჭიის პარკივით.