გოდერძი ჩოხელი - ფოტო

გოდერძი ჩოხელი

მწერალი, სცენარისტი, კინორეჟისორი

ადიდდეს მაინც მდინარე

სიცოცხლესა და სიკვდილსა
შუა უბრალო ხიდი აქვთ,
სიცოცხლე ჰგზავნის შვილებსა,
სიკვდილი ფლიდზე-ფლიდია,
არ ინდობს დიდებს,პატარებს
იქ შაგვყრის სადაც ბინდია,
ხიდს აღარ გამოგვატარებს
ვერაფრით მაისყიდია.
ადიდდეს მაინც მდინარე
ჩატყდეს ეგეთი ხიდია.