გადმოწერა: PDF

მერაბ კოსტავა - ფოტო

დისიდენტი, მუსიკათმცოდნე, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე

და ოდეს ვნებას ოკეანეთა ..

და ოდეს ვნებას ოკეანეთა
გარდაჰქმნი პირმშოდ შენივ ნებისა,
სულში ჩადგება სულ სხვა პლანეტა,
სხვა სიბრძნე სფინქსის ქარაგმებისა.