მერაბ კოსტავა - ფოტო

მერაბ კოსტავა

დისიდენტი, მუსიკათმცოდნე, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე

უფალი ბევრჯერ გამოცდის რუსეთს ..

უფალი ბევრჯერ გამოცდის რუსეთს,
ვეშაპის მუცლით გასულ იონას
და აიაზმას გადაასხურებს,
როცა განწმენდის ჟამი იელვებს,
როცა იქცევა ყველა მსახურად,
როცა ფეხს დაჰბანს გადამთიელებს.