მერაბ კოსტავა - ფოტო

მერაბ კოსტავა

დისიდენტი, მუსიკათმცოდნე, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე

ჰოი თბილისო ..

ჰოი, თბილისო, შენს დიდებად მთაწმინდა კმარა,
იმისი მადლით ხამს სატანა შენგან განვიდეს,
მთაწმინდის ზეცა თავადაა ლოცვა ანკარა,
ლოცვა წართქმული წმინდა ბაგით მამა-დავითის.