დატოვე ცრემლებად დამდნარი ..

დატოვე
ცრემლებად დამდნარი
ის ურვა
მზე დაა
დამ დარი
გისურვა
მზადაა
შენთვის სარეცელი
და ტანი
შენი საროსცალი
საცოლე
არა სალოცავი.

წყარო: litklubi.ge