დიარა ..

დიარა
მზის ოქროს ტიარა
მდინარედ
დრაჰმად და დინარად
დინარა.

წყარო: litklubi.ge