თვალით თვალს ..

XIV საუკუნის მინაწერი თილაქარის 
მედრესეს ჰუჯრის კედელზე სამარყანდში

თვალით თვალს თვლისგან განასხვავებს
თვლისას დალალი,
თუნდ მთად ეხვავოს იაგუნდი, ძოწი და ლალი
გახდება ცხადი ქაღალდით ან
ღაღადით ყადის
სად არამია ფიცისტეხა
და სად ალალი.

წყარო: litklubi.ge