ნაზიმი ენდე ხმას მოლათა ..

ნიზამი ენდე ხმას მოლათა,
მღვდელთა, რაბინთა
განაგდე სევდა, რამაც შენი
გული დაბინდა –
ყუმელი ბიჭი განჯას რომ ხარ
გამოკეტილი
ღმერთამდე ერთი მანძილია
ყველა დაბიდან!

წყარო: litklubi.ge