ტ. მ-ს ..

ასეთი ფიქრი მიპყრობს,
როცა ვუყურებ ტრისტანს
მეგობრის თავი თითქოს
მხრებზე დაადგეს მტრის ტანს.

წყარო: litklubi.ge