ჩემი ასაკი არ იციო ..

ჩემი ასაკი არ იციო – ცისფერთვალებამ
ვის სიყმაწვილის წასვლა გვრიდა
მიწყივ წვალებას,
მე მზის ასაკიც ვიცი მეთქი
ვუთხარი ფიცით,
მაგრამ განა ეს აკლებს რამეს
მის ბრწყინვალებას.

წყარო: litklubi.ge