დამიწდეს გული..

დამიწდეს გული,

თუ იქნება ხენეშიანი,

ჩემო ხეებო,

ჩემო კარგებო.

თუმც გრიგალია,

ჩემი ხმა და 

თქვენი შრიალი,

ასე მგონია,

არასოდეს დაიკარგება.