იქ ბიჭუნა ყვავილს ჰყიდდა ..

მარინე ხარატიშვილს

იქ ბიჭუნა ყვავილს ჰყიდდა,
სად ქუჩაა, ფარდულები.
ცუგრუმელა გაჰყვიროდა:
- ყვავილები, ყვავილები!

სოლის ღობე იებს კრეფდა,
ჩიტებს მწყემსდნენ მარგილები,
ის კი მაინც წამდაუწუმ:
- ყვავილები, ყვავილები!

წყარო: litklubi.ge