ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ფოტო

ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ლექსები, პოემები 36