ოთარ ჭილაძე - ფოტო

ოთარ ჭილაძე

მწერალი, პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი

ფერმკრთალ სარკმელში ..

ფერმკრთალ სარკმელში შემოდის ნელა
გამდნარი მთვარის თბილი ნაკადი
და სულდგმულივით იღვიძებს, ღელავს,
რაც თითქოს მკვდარი იყო აქამდის.
ისევ ნებდება სმენაც და თვალიც
ხელახლა შობილ ხმებსა და საგნებს
და წამომჯდარი საწოლში ქალი
მონუსხულივით შესცქერის სარკმელს.