ოთარ ჭილაძე - ფოტო

ოთარ ჭილაძე

მწერალი, პროზაიკოსი, პოეტი, დრამატურგი

შატილს მოფრინდა ხოხობი ..

შატილს მოფრინდა ხოხობი
ჩამოგოგომანდა გულდიდი.
მკერდით შევუკარ ორღობე
დავიჭირე და ვუვლიდი.
პეშვით ვუზიდე არღუნი,
პური მოვართვი კალოდან_
ღიმილიც კი არ მარგუნა,
თურმე სხვა ხოხობს ყვარობდა.