საით ..

საით ქარის იალქანი
ქრის.
ძილს
მგვრის შენი ალერსი და
მღლის.