მზეში ყოველთვის რაღაცას ვკარგავთ ..

მზეში ყოველთვის რაღაცას ვკარგავთ,
სხვა არის ღამე..
მე შემიძლია დავუგდო ყური
შენს დუმილს, სადღაც, ქალაქის იქით,
სხვა არის ღამე ეჭვის და შურის
თითო ნატეხის და ღვინის ჭიქის
და როცა ვიცი, რომ ფიქრობ სხვაზე,
როცა გგონია, რომ ფიქრობ ჩემზე,
სხვა არის ღამე, შენსავით ნაზი,
შენსავით ბავშვი,
მენდე, ძვირფასო,
მე შემიძლია დავუგდო ყური
გაყინულ ქარში ფოთლები თოვას
და თქვი, რაც გინდა, შხამად თუ პურად,
დღეს ყველაფერი ჩემამდე მოვა
და თქვი, რაც გინდა, არ ვღირვარ იმად,
რომ შენ იფხიზლო ქალაქის იქით,
რა შუაშია ქარი და წვიმა,
ეს სხვა ღამეა - დაცლილი ჭიქით.
არ შეუშვირო მუჭები წუთებს
და არ მიადო სიცივეს ლოყა,
არ მაგრძნობინო, ძვირფასო, უცებ
რომ ჩვენი სევდა ერთ ქარში მოყვა,
თორემ ხვალ დილით რაც გინდა, ის თქვი,
თუნდაც ღამეზე მოყევი რამე,
ოღონდ დილამდე თუ გამყვა ფიქრი,
ოღონდ დილამდე თუ იქნა ღამე.