გადმოწერა: PDF

გადაფრინდა სადღაც წერო ..

გადაფრინდა სადღაც წერო,
ფრთები გაჰკრა ელამად,
ეს გული რომ გადაწერო
არ გეყოფა მელანი.

გადაფრინდა სადღაც წერო,
გაიყოლა მუდარა,
ეგ გული რომ გადაწერო,
ბევრი არა უნდარა.

წყარო: litklubi.ge