მე მინდა სიცოცხლე შენი ..

მე მინდა სიცოცხლე შენი,
შენ გინდა სიკვდილი ჩემი,
რადგან შენ სიცოცხლე გშვენის,
რადგან მე სიკვდილი მშვენის.

წყარო: litklubi.ge