ვერ დაემალა შურს და ქიშპობას..

ვერ დაემალა შურს და ქიშპობას
ვერც შინ, ვერც გარეთ,
ვერც სანგარივით გაჭრილ სტრიქონში
ვერ დაემალა.
მთელ ქვეყანაზე არსად დარჩა დასამალავი
და უკანასკნელ სანგარივით უცდის საფლავი.