ნისლი ზმორებით ადგა მიწიდან..

ნისლი ზმორებით ადგა მიწიდან
მოოქროილი და მოვერცხლილი.
სარზე მამალმა ხმა ჩაიწმინდა -
მზე გადაყლაპა თოხლო კვერცხივით...

წყარო: litklubi.ge