საქართველოში ყველა ციხესთან..

საქართველოში ყველა ციხესთან
მე ჩამივლია ყინჩად, გულდიდად,
ყველა ბურჯიდან თუ ქონგურიდან
მწარე წარსული გადმოიხედავს.

ო, წინაპარო, დროის გრიგალთა,
მხოლოდ ეს ციხე რჩება მოწმობად.
ბეჭიდან ჩრდილი ჩამოგივარდა,
ისიც მონღოლის ცხენმა მოძოვა.

ვინა ვარ, რა ვარ, რა გზებს შემოვრჩი
ან სული ასე რად ამიკვნესდა?
ერთი კი ვიცი: საქართველოში
მე მოკლული ვარ ყველა ციხესთან.