აქლემისა და ნემსის ქურდი..

აქლემისა და ნემსის ქურდი ერთი არიო
და კრიალოსნის ამწაპვნელი ციხეშ ჩასვა...
ნავახშმევს ტელეეკრანის წინ თველმდა მაძღარი
და ოქროს მძიმე კრიალოსანს მარცვლავდა მშვიდად.

წყარო: litklubi.ge