არა - ავტოპორტრეტი

გავხარ მტაცებელ ფრინველს
ბასრი ბრჯღალით და ჭანგით,
მე შენ გიწოდებ პირველს
შენი გულით და ჩანგით.

ბევრს დასტყდომია რისხვად
სიტყვა გაყრილი ჩინჩხლად,
გიქებ კაუჭა ნისკარტს,
ბოღმით გატენილ ჩიჩახვს.
ჩანგს არ ჩამოჰკრა მძიმედ,
არ აწყენინო უფალს,
ჩანგს არ შეაწყდეს სიმი,
არ მოგეხვიოს ყულფად...

წყარო: litklubi.ge