თამაზ ბაძაღუა - ფოტო

თამაზ ბაძაღუა

პოეტი, დრამატურგი

ცრემლი კი როგორც მესამე თვალი..

ცრემლი კი როგორც მესამე თვალი
ბნელით ავსებულ ოთახს მინათებს,
მე იმ თვალიდან ამოვყურებ
შენს გულგრილობას.