თამაზ ბაძაღუა - ფოტო

თამაზ ბაძაღუა

პოეტი, დრამატურგი

ნუ მიენდობი ჩემს ცრუ ღიმილს..

ნუ მიენდობი ჩემს ცრუ ღიმილს, იგი კარია,
რომლის იქით ცივ სიბნელეში
მაგიდას უზის მობუზული კაცი და, როგორც
ჰორიზონტზე ჩამავალ მზე,
მხოლოდ საკუთარ თავს ანათებს.