საღამოვდება..

საღამოვდება...
მიბაკუნობს შარაზე არვე...
გარინდებულა
ყანჩასავით
ჭის
ოწინარი...

ჩანს ჰორიზონტზე
მზის წითელი,
დიდი ყურები...

ფეხს რატომ ითრევს,
რას ელის ჩემგან?

მზე ჩადის მძიმედ,
ჩემი წილი ქვეყანა მიაქვს...