ჩამავალი მზე ..

ჩამავალი მზე _
სისხლის წვეთი სიტყვაში...

მშობიარე ცა _
ეკლესიის ვიტრაჟი...