ძნელია..

ძნელია, მაგრამ ადვილად ითქმის,
როდესაც ტკივილს ტკივილით იხსნი,
როცა სიტყვიდან მოწვეთავს სისხლი _
მარადისობის ტოლია თითქმის
სიცოცხლე, თუმცა ზომავენ მისხლით...