ეცემა საბანი იატაკზე..

ეცემა საბანი იატაკზე -
ვნებააშლილი ისმის ჩურჩული! -
თანაბრდება ზიარჭურჭელი -
სიყვარულის ზიარჭურჭელი...