მართლაც აურაცხელი..

მართლაც აურაცხელი
აქვს უძრავი ქონება,
მაგრამ რაში არგია -
აქვს უძრავი გონება!