მე ვარ გაორებული..

მე ვარ გაორებული. მე ვარ გასამებული.
მე ვარ გაოთხებული. მე ვარ გაწამებული...

მე ვარ გაათებული. მე ვარ გაოცებული.
მე ვარ გაკვირვებული! - დიდად გაოცებული...

მე ვარ გაასებული, გამილიონებული...
მეჩვენება მწევრები... და... სიკვდილის ნაბული...

მე ვარ ოთხნახევარჯერ გამილიარდებული! -
მთელი ქვეყნის სატირალს მე მივტირი, დებილი!

ბოლოს მაინც ერთი ვარ - შენგან გაორებული,
და შენ - ხსნა და ნუგეში -
ისევ გვერდით მეგულვი...