სული მეომრის..

(ეკლესიასტეს კითხვის მერე)
სული მეომრის - მარადიული ბოლავს!
ამტკივდ გული, მწუხარე ფიქრის ნაძალი:
მარადიული ცეცხლიც ჩაქრება ბოლოს! -
დარჩება მხოლოდ მარადიული ნაცარი!

ზაფხულს - ზამთარი, ნათელს - სიბნელე შეცვლის,
ზარს დაიდუმებს გაუქმებული ტაძარი.
მარადიულიც - ბოლოს ჩაქრება ცეცხლი! -
მარადიული - დარცება მხოლოდ ნაცარი!

არ გაიკვირვო - ბედის ბორბალიც შედგეს!
ცრემლში დაინთქას, რაც სისხლითაა ნაწერი!
მარადიული ცეცხლშიც მინავლდეს ერთ დღეს!
და დაშთეს ოდენ მარადიული ნაცარი...

წყარო: litklubi.ge