უფლის ტაძარს ეწვია?..

უფლის ტაძარს ეწვია?
შუბლზე ზეთი იცხო?რო...
აბა რად სურს, უღმერთოს,
უფლის ხარჯზე იცხოვროს!