ანგელოზი

ანგელოზს ეჭირა გრძელი პერგამენტი

გ. ტაბიძე

მე შენ გელოდი,
ვგრძნობდი კაეშანს,
როს ანგელოზის
ფრთები დაეშვა.

როს ანგელოზის
ფრთები დაეშვა,-
მე შენ გელოდი,
ვგრძნობდი კაეშანს.