გაზაფხულის საღამო

გაზაფხულის სათამოა მშვიდი,
ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი
სული საზღვრებს გადასცდება ფრენით
ახლაც მახსოვს მისამართი შენი.
ცამდე სწვდება ღამეების სიგრძე
რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ.
წინ მეშლება სხვა ოცნების მთვარე,
გაზაფხულის საღამოა მშვიდი
ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.