გაზაფხული

ქარია, ნუ შეშფოთდები,
ქარი ჰქრის, დღე გაშლილია.
ისევ გამოჩნდნენ ფოთლები,
ახლა ფოთლების ჩრდილია.
ქარია, ნუ შეშფოთდები,
ეს ლექსი შენთვის გულია.
უკვე ამწვანდნენ ფოთლები
და უკვე გაზაფხულია.