გამოღვიძება გარდაცვალების შემდეგ

რა სიბნელეა ველზე ,
აქ სხვათშორის მეც ვარ.
და მწუხარებით ვუმზერ
მარად მდუმარე ზეცას.

და უმძაფრესი ღონის
ქარიშხალია დღემდე.
გამომეღვიძა მგონი
გარადაცვალების შემდეგ.

წყარო: www.gpoets.com