მიცქერი, გული დარდით ამივსე ..

მიცქერი, გული დარდით ამივსე,
არ იღიმები, თითქო დადუმდი.
მე რაც ვიყავი, ისა ვარ ისევ,
და შენ სრულიად გადასხვაფერდი.

წყარო: www.gpoets.com