შევჩივლებ გოეთეს..

შევჩივლებ გოეთეს,
შევჩივლებ ბაირონს,
თუ ტრფობის იარა
გულს როგორ ხევდა...
იქნება მიმიხვდნენ,
იქნება გაიგონ
პატარა პოეტის
პატარა სევდა.