ეს არის ჩემთვის საქართველოს თავისუფლება ..

ეს არის ჩემთვის საქართველოს თავისუფლება,
რომლისთვის გინდა იქცე ზახილად,
რომლისთვის სიკვდილს მარად დახვდები,
რომლისთვის ბევრი სისხლი დაღვრილა
და დაიღვრება არანაკლები!

წყარო: litklubi.ge