დაღლილი ცის ფეთქავს მკერდი ..

დაღლილი ცის ფეთქავს მკერდი
და მძინარე მიწის მცველად
კრთის ვარსკვლავი ერთადერთი –
ჩემი საქართველოსხელა!